86-28-87608726
 • 221615-75-4

  CAS NO: 221615-75-4

  MF: C15H15NO3S

  MW: 289.35

  End Use: Etoricoxib

  Product name: 1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone