86-28-87608726
Etoricoxib
当前位置: Home> GOLD >Etoricoxib >Etoricoxib
Methyl-6-methylnicotinate
Product Name :

Methyl-6-methylnicotinate

CAS NO. :
5470-70-2
MF :
C8H9NO2
MW :
151.16
End Use :
Etoricoxib

First    1   2